Kde bolo, tam bolo, začalo to nenápadne v roku 1993. Pomáhali sme tým, ktorí prijali deti bez rodiny (pestúnskym a adoptívnym rodinám). Postupne sme pomáhali dennodenne po celom Slovensku. A neskôr sme začali pomáhať aj rodinám, kde deťom nebolo vždy dobre (rodinám v ohrození).

 

V ostatných rokoch sa prihovárame všetkým rodinám, aby sme ich podporili a posilnili v základných hodnotách, ktoré rozvíjajú rodinné vzťahy (projekty SPOLUPRISTOLE, USPÁVANIE, DOSPIEVANIE, Detstvo potrebuje rozprávku - rozpravka.navrat.sk).

Veríme, že najdôležitejšie v živote sú VZŤAHY a tie z detstva majú pre človeka nenahraditeľnú hodnotu. Zároveň vieme, že nikto nedokáže zabrániť tomu, aby sa deťom stávali zlé veci. Každý však môže urobiť niečo malé, čo môže dieťaťu pomôcť vymaniť sa z dôsledkov zlého zážitku. Preto okrem našich odborných služieb ponúkame vám všetkým aj túto webstránku a premýšľanie o hre. Hra je najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Je to jeho „práca“. Hrou sa učí veľa o okolitom svete, ale samo hrou vyjadruje veľa zo svojho vnútra. Ak rodičia pochopia, že hrou sa môžu dostať veľmi blízko k svojmu dieťaťu, poznávať ho a komunikovať s ním, získajú takmer neobmedzený nástroj rozvíjania vzťahu s ním.

 

Hru však môžu rodičia a odborníci využiť aj ako nástroj, ktorý vedie k liečeniu detských zranení. V hre dieťa môže porozumieť sebe samému a vyrovnať sa so svojimi pocitmi a naučiť sa nahrádzať nevhodné správanie vhodnejším. A rodičia sa môžu s odbornou pomocou naučiť cielene hru na tento účel používať.

 

V Návrate s hrou v rôznych podobách pracujeme už od roku 2004. Využívame filiálnu (hrovú) terapiu, v rámci ktorej sa k nám rodičia chodia učiť hrať so svojimi deťmi. V dotykovej terapii (špeciálnej masáži detí) sa objavujú predovšetkým pri použití u malých detí tiež hrové prvky  používajú terapeutické hry, ktoré možu odstránit nešpecifikované ťažkosti vo fyzickom a očnom kontakte, teda v základných komunikačných nástrojoch tela dieťaťa. A v nedávnejšej minulosti sme začali pracovať so Sandplay terapiou – terapeutickou hrou s pieskom.

Hra je veľmi jednoduchá vec, blízka a dostupná všetkým rodičom. Nech je pre vás táto stránka inšpiráciou, ako sa ňou zabaviť a zároveň dosiahnuť ešte oveľa viac.

Viac o Návrate na www.navrat.sk