O-projekte

Táto stránka je vytvorená ako súčasť projektu občianskeho združenia Návrat, Detstvo potrebuje HRU (2014).

 

„Mamííí, poď sa so mnou hrať.“

„Ja budem princ a ty zlý drak a ja ťa zabijem!“

„Budeme sa hrať s bábikami, ja budem princezná.“

„Poďme sa hrať na mamičku a otecka!“

Ako často počúvate takéto výzvy od svojich detí? Nie vždy je čas odložiť všetku prácu alebo starostlivosť o iných súrodencov, ale keď sa to podarí, vždy to stojí za to. Lebo pre deti hra nie je spôsob, ako zabiť pár hodín voľného času. Pre ne je to najdôležitejšia činnosť, v ktorej prejavia veľa zo svojho vnútra. A pre rodiča je vždy cenné dozvedieť sa niečo o svojom dieťati.


Cieľom projektu je podpora vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a prirodzených hodnôt, ktoré tento vzťah posilňujú - napríklad spoločná hra. Zároveň projekt upozorňuje, že deťom sa stávajú v detstve aj zlé veci a vtedy môžu rodičia či opatrovatelia dieťaťa použiť pre pomoc dieťaťu aj hru ako nástroj, ktorý im pomôže dieťa spoznať, ak mu dovolia voľne prejaviť svoje emócie a odohrať si v nej niečo, čo ho trápi. Tak samotná hra môže viesť k preliečeniu traumy.

Dalo by sa povedať, že hra je v podstate „práca“ dieťaťa, je to jeho hlavná činnosť. Je dôležitá pre jeho zdravý citový, mravný aj rozumový vývin. Pomáha mu zvládnuť stres, prispôsobiť sa novým situáciám, byť aktívnym, vedieť si vybrať a vykonávať rôzne činnosti. Pri hre sa učí dosahovať ciele, riešiť problémy. Mala by byť príležitosťou vyskúšať niečo nové, nachádzať nápady. Hra na niekoho, na niečo rozvíja porozumenie sociálnym rolám, pravidlám, rozvíja empatiu. A v prípade, že dieťa prežilo niečo, s čím sa ťažko vyrovnáva a možno o tom ani nevie hovoriť, je hra spôsob, ako to vyjadrí. V hre svoju traumu zahrá a môže z nej aj nájsť cestu von. Len z dieťaťa, ktoré prekoná svoje ťaživé skúsenosti, môže vyrásť zdravý, stabilný a šťastný dospelý.

 

Projekt podporila Nadácia Orange. Ďakujeme.