Hra-nie-je-hra

 • Pri hre nejde o hru.
 • Zmyslom hry je byť SPOLU. Niečo spolu zažiť.
 • Zmyslom hry s dieťaťom nie je vyhrať, ani nechať ho vyhrať.
 • Hra môže kompenzovať rozdiely (vek, silu, intelekt, …) a stavia deti k rodičom ako rovnocenných parterov a spoluhráčov. Skúste vyhrať Pexeso so 4-ročným dieťaťom. Je to takmer nemožné, pretože ono sústredí celú svoju pozornosť na hru, zatiaľčo vy sledujete veľa iných vecí, napríklad ako hrá Pexeso vaše dieťa.
 • Hra môže byť spoločným bodom nula. Keď otvoríte škatuľu s novou hrou, ktorú nepoznáte a skúšate ju poprvýkrát hrať spolu s deťmi, máte spoločné východisko. Deti môžu zažiť vašu bezradnosť, prvé pokusy, hľadanie,... Uvidia vás v pozícii, v ktorej sú oni sami často, ale vy sa im v nej v bežnom živote nedáte spoznať.
 • Hra učí:
  • vyhrávať aj prehrávať, premýšľať, tvoriť,  bádať, skúšať
  • rešpektovať hranice a pravidlá
  • komunikovať, diskutovať, vyjednávať
  • byť trpezlivý a vytrvalý
  • spolupracovať aj primerane súperiť
  • spoznať a rozvíjať svoje silné a slabé stránky
  • rôznym spôsobom ako dosiahnuť cieľ
 • Hra stmeľuje širokú rodinu – nepozná obmedzenia ani vekové rozdiely a spája všetky generácie
 • Hrou sa dieťa vyjadruje – ako sa cíti, čo potrebuje. Pre rodiča je to jeden zo základných spôsobov, ako porozumieť svojmu dieťaťu.
 • Hra vytvára možnosť oceniť a povzbudiť jeden druhého. Ocenenie a povzbudenie môže  byť motivujúce .
 • Hra dáva príležitosť...