Irisko-je-rodic

Niekoľko tipov na jednoduché hry, v ktorých detským ihriskom, priestorom a pomôckou je rodič. Hry pomáhajú rozvíjať vzájomný vzťah medzi dieťaťom a rodičom ale aj osobnosť dieťaťa v rôznych oblastiach. Informácia v zátvorke pod názvom hry označuje vhodný vek a oblasť, ktorú hra rozvíja.

Hry pochádzajú z publikácie Tibora Hujdiča Rodič ako detské ihrisko, ktorú si môžete zakúpiť pre seba alebo ako darček na navrat.sk.

 

1. Prenesenie panáka

(vek: 4-12 r., relaxácia, pohyb, dôvera)

Dieťa si ľahne na zem alebo na koberec, uvoľní celé telo, je ako bábka, alebo ako kus látky. Ani to, že ho prenášame, ho "nemôže prebudiť". Našou úlohou je vziať dieťa a preniesť ho na určité miesto asi o päť krokov vedľa. Skúsime to aj obrátene. Dieťa nás však nezdvíha, ale pokúša sa nás o dva alebo o tri kroky poodtiahnuť.

(Pri hre postupujeme opatrnejšie, ak je dieťa trochu bojazlivejšie, citlivejšie a pod.)

 

2. Zhovárame sa iba rukami

(vek: 4 a viac r., komunikácia, empatia)

Obidvaja si položíme na stôl obe ruky. Sústredíme sa a po chvíli sa začneme spolu rozprávať - iba rukami. Ide o jednoduché vyjadrovania prejavov záporných alebo kladných emócií pohybom alebo dotykom. Druhý nám tiež iba rukami odpovedá a odohráva sa tak krátky rozhovor bez slov.

Nakoniec si môžeme nahlas povedať, o čom sa naše ruky predtým „rozprávali“.

 

3. Na zmierenie

(vek: 4 a viac r., empatia, sebaobraz, asertivita - schopnosť presadiť sa bez zjavnej agresivity)

Obaja položíme na stôl ľavú ruku. Dohodneme sa na tom, čia ruka bude predstierať, že sa "urazila" a tá druhá sa s ňou pokúsi "udobriť". Ľahkými dotykmi, približovaním a odďaľovaním sa potom bez slov odohráva medzi oboma rukami situácia zmierovania. Ruky jednajú na základe našich aktuálnych pocitov. Ako to dopadne, nie je vopred určené. Môže dôjsť k tomu, že sa urazená ruka urazí ešte viac, alebo sa naopak ruky zmieria. Potom sa vystriedame. Ruka predtým urazená sa bude teraz pokúšať o zmierenie.

 

4. Kam chcem ísť

(vek: 4 a viac r., empatia, sebaobraz, spolupráca, samostatnosť)

Dieťa si v duchu zvolí určité miesto, kam sa chce dostať. Postaví sa potom na iné miesto. My vezmeme dieťa zľahka za ruku a skúšame ho viesť tam, kde si myslíme, že chce ísť. Keď ho vedieme správnym smerom, podvoľuje sa vedeniu. Ak chce ísť inam, jemne, mlčky sa nám vzpiera. Je na nás, aby sme uhádli, vycítili, kam chce dieťa dôjsť a nakoniec ho tam doviedli. Keď sa nám to podarí, vystriedame sa.

 

5. Na spojencov

(vek: 4 a viac r., spolupráca, empatia)

Medzi bruško nášho palca a palca dieťaťa umiestníme ceruzku (zavretú fixku, alebo iný pozdĺžny predmet). Spoločne a tak, aby nám predmet nevypadol, si skúsime naraz obaja sadnúť, vstať, prejsť cez gauč, alebo - pomocou zvyšných dvoch rúk - urobiť nejakú jednoduchú, vopred dohodnutú činnosť - zaliať kvetiny, umyť tanier a pod.

 

6. Na veveričku a oriešok

(vek: 3-6 r., postreh, sila)

Naša pevne zavretá päsť ukrýva sladké jadro - cukrík, oriešok a pod. Dieťa sa pokúša otvoriť nám päsť, keď sa mu to podarí, získava v dlani ukrytú odmenu. Alebo držíme oriešok na otvorenej dlani a dieťa (veverička) sa nám ho pokúsi vziať skôr ako dlaň zavrieme.

 

 

Pozrite si aj naše videá s ďalšími hrami.